شما اینجا هستید   |

اشاره:

سلام

حدوداً شصت نفر نظرخواهي را پر كردند و فرستادند و حدوداً بيست هزارنفرهم نفرستادند. از گروه اول متشكريم و داريم بودجه جايزه‌شان را جور مي‌كنيم.

اگر راجع به مطالب يك شماره حرفي داريد، زودتر بفرستيد تا به اولين شماره بعدي برسد و پژواك هايمان بيات نشود.

بياتش را هم قبول داريم.

در يك دو شماره اخيرانتقادهاي پروپيماني از سوره شد كه در پژواك مي‌بينيد. اما ” كفاف كي دهد اين باده‌ها به مستي ما ”
مطمئناً هنوز خيلي انتقادها و پيشنهادهاي نانوشته در ذهن و دل بهترين دوستان سوره هست كه حال هديه كردنش را ندارند.

شايد كمي دير شده باشد اما مشاهداتتان از انتخابات را يك جوري و يك جايي ثبت كنيد و اگر دوست داشتيد براي سوره هم بفرستيد.ازخاطرات روزانه گرفته تا عكس و مصاحبه و يادداشت و….

هركدام از صحنه‌هايي مثل انتخابات قابليتش را دارند كه «دفتر هنر و ادبيات…» برايشان تشكيل شود.
دفترهنروادبيات انتخابات! دفترهنروادبيات تظاهرات، دفترهنروادبيات جنگ فقروغنا، دفترهنروادبيات مسجد، دفترهنروادبيات….

قابل توجه برادران مشتاق پروژه و مديران منتظر طرح‌هاي بيلان پركن

اين هفدهمين شماره سوره است. يكي از دوستان گله كرد كه وضع توزيع سوره خوب نيست. ديگري با اشتياق پرسيد «مگر سوره توزيع هم دارد؟»

تابستان نزديك است و تعطيلي در پيش.
دوستاني كه فراغ بالي پيدا مي‌كنند زنگي بزنند، شايد بتوانند كمكي بكنند.

اين شماره هم مجبور شديم صفحاتي از سوره را حذف كنيم.

استاندارد بقيه مجلات حوزه هشتاد صفحه است.
مضافاً اينكه قيمتشان هم حداقل دو برابر قيمت سوره است.
قيمت كاغذ هم كه چند برابر شده است و….

مواظب باشيم تب انتخابات نگيردمان. هرچقدر هم كه بازار سياست داغ بشود مقطعي است. فرهنگ را درياب، سياست رفتني است!

يك توصيه تابستاني ديگر:
يكي يكي يا دو تا دو تا يا سه تا سه تا مي‌شود براي هر مسجد يا دبيرستان يا محله‌اي كه بين يك تا 100 تا و بيشتر شهيد و رزمنده و جانباز و… دارد، دفتر ادبيات مقاومت ايجاد كرد.
بعدالتحرير اين شماره كوتاه شد. اين هم يكي ديگر از كوتاهي‌‌هايي كه در حق سوره مي‌شود.

يا كريم.

 

تگ های مطلب :
دسته بندی : عمومی
به اشتراک بگذارید : | | |