شما اینجا هستید   |

    عمومی : تلاقي آرمانگرايي و محافظه کاري عامل توقيف سوره بود | مصاحبه با شبکه خبر دانشجو

وحيد جليلي با اشاره به اين موضوع گفت: آقاي حسن بنيانيان، مدير مسئول نشريه، ابتدا اعلام کرد که سوره را توقيف مي کنم و مشکلي با تحريريه ندارم، اين در حالي بود که يکي از مديران ايشان طي مصاحبه اي اعلام کرد که قصد اصلاح هيئت تحريريه را داشته و قصد متوقف کردن سوره را نداريم.

سردبير نشريه «سوره»، با بيان اين که آقايان انتظار اين موج مخالفت ها را با توقيف نشريه نداشتند، تصريح کرد: پس از اين که خبر توقيف نشريه را منتشر کرديم و موجي از انتقادات از اين توقيف مطرح شد، پيش بيني آقاياني که در توقيف اين نشريه دخالت داشتند اشتباه از آب درآمد، زيرا نشريه سوره در ميان مديران، حامي خاصي نداشت و حتي عده اي از تعطيلي سوره خوشحال مي شدند و از طرفي «سوره» در بين تريبون هاي رسانه اي نيز جاي خاصي براي حمايت نداشت.

وي با بيان اين که توقيف «سوره» يک جريان است، اظهار داشت: توقيف سوره يک مورد خاص نيست بلکه تلاقي دو جريان آرمانگرايي و محافظه کاري است، و ما از اين جهت که نتوانستيم در اين فضا ادامه کار بدهيم از توقيف نشريه خوشحال هستيم.

جليلي با تاکيد بر اين که در تلاقي آرمانگرايي و محافظه کاري،سعي هر طرف بر استفاده از ابزارهاي خود براي نيل به اهدافش بود، خاطرنشان کرد: اما جريان محافظه کار براي رسيدن به اهدافش به زور متوسل شد و اين در حالي بود که آرمانگرايان بيشتر با تبيين و اعتراض و انتقاد به عرصه آمدند و قدرت آرمانگرايان فقط مخاطبان «سوره» بود.

وي با بيان اين که پيش بيني نمي کردند که چنين موجي از سوي جبهه فرهنگي انقلاب راه بيافتد، تصريح کرد: در نوع حکمي که براي توقيف داده بودند مشخص بود که چنين پيش بيني نمي‌شد و پس از اين واکنش ها تلاش کردند آبروي از دست رفته خود را بازيابند.

جليلي در خصوص افرادي که براي شوراي راهبردي نشريه «سوره» انتخاب شده اند، گفت: زماني که پيشنهاد شوراي راهبردي را دادم، از چندين نفر براي اين کار اسم بردم و اين حاصل تعامل با نخبگان بود. و متعاقب اين پيشنهاد جلساتي شکل گرفت و در مورد افرادي مانند دکتر ابراهيم فياض، کمري، محمد حسين نيرومند، علي محمد مودب و … که پيشنهاد شده بودند صحبت به ميان آمد که پس از مخالفت ها، مورد موافقت آقاي بنيانيان قرار گرفت.

وي در مورد افرادي که هم اکنون براي شوراي راهبردي «سوره» انتخاب شده اند، خاطرنشان کرد: همگي افراد خوبي هستند و ما پيش از اين نيز با آن ها تعامل داشتيم، اما تشکيل دبيرخانه و شورا و … در اين شوراي راهبردي در مجله اي که حقوق تمام پرسنلش در مجموع به ۵۰۰ هزار تومان در ماه نمي رسد، نشان از دستپاچگي است که مي خواهند اشتباه بزرگ خود را بپوشانند.

جليلي خاطرنشان کرد: برخي از افرادي که در اين شورا هستند، در تماس با ما گفتند که از موضوع اطلاع نداشته اند و از آن ها استفاده ابزاري شده است. سردبير نشريه «سوره» با اشاره به بيانيه‌هايي که در حمايت از «سوره» صادر شده است، تصريح کرد: بيانيه هايي که صادر شده نشان از تنوع جالب در طرفداران سوره دارد و خودمان نيز توقع اين حمايت را نداشتيم و ديديم که در «سوره» به جاهايي که فکر نمي کرديم دست پيدا کرده ايم. وي در پايان با بيان اينکه آقاي بنيانيان، ياس آور بودن «سوره» را بهانه توقيف قرار داده است، تاکيد کرد: اين در حالي است که اکثر مخاطبان بيان مي دارند که «سوره» در آن ها اميد و شور ايجاد کرده است.

تگ های مطلب :
دسته بندی : عمومی
به اشتراک بگذارید : | | |