شما اینجا هستید   |

    عمومی : دشمن‌شناسي از لوازم اصلي استمرار حركت انقلاب اسلامي | گفتگو با خبرگزاری فارس

وحيد جليلي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به ضرورت مسئله دشمن‌شناسي،‌ اظهار داشت: اگر فرمايشات رهبر معظم انقلاب در رابطه با ضرورت دشمن شناسي در منظومه فكري و راهبردي معظم‌له بررسي نشود، در معرض تحريف و جابجايي قرار خواهد گرفت.

مبحث مهم دشمن‌شناسي، يكي از لوازم اصلي استمرار حركت انقلاب اسلامي و بخشي از منظومه فكري و راهبردي رهبر معظم انقلاب است كه اگر نسبت اين مهم با ساير بخش‌هاي تفكر معظم‌له مشخص نشود، اين امكان وجود دارد كه توسط افرادي ترويج شود كه در پازل پيچيده دشمن حركت مي‌كنند.

دشمن‌‌شناسي منهاي دوست‌شناسي، مطمئناً راهبرد مقام معظم‌ رهبري براي اداره امور كشور نيست و وقتي به واقعيت برخي جريان‌هايي كه حتي با ظاهر موجه يا با نيت‌هاي دلسوزانه در اين مسير حركت مي‌كنند نگاه مي‌كنيم، مشاهده مي‌شود كه متأسفانه در مسئله دشمن‌شناسي دچار آسيب شده‌اند.

جليلي با بيان اينكه ويژگي و راهبرد رهبري فرزانه انقلاب در دشمن‌شناسي، همراه و در كنار دوست‌شناسي است، گفت: تهديدشناسي بدون فرصت‌شناسي، خود تهديدي بزرگ است؛ تأكيد اوليه و اساسي معظم‌له در مشي و رويكردشان كاملاً بر شناخت ظرفيت‌ها، فرصت‌ها، قابليت‌ها، امكانات و منابع نظام است.

مقام معظم رهبري تلاش مي‌كنند نخستين نتيجه شناخت دشمن ما را متوجه داشته‌هاي خودمان كند؛ لذا قرآن مي‌فرمايد “و عدّو لهم مستطعتم من قوه ” يعني با شناخت دشمن بايد امكانات و استطاعت‌هاي خود را براي مواجه با دشمن فعال كرد.

دشمن‌شناسي افرادي در كشور دم از دشمن و تهديدها مي‌زنند ولي هيچ توجهي به دوستان انقلاب، چه در صحنه‌هاي داخلي و چه در صحنه خارجي ندارند و امكاني را براي استفاده از توانايي‌هاي آنها فراهم نمي‌كنند،‌ يك دشمن‌شناسي ناقص است و با دشمن‌شناسي كه رهبر معظم انقلاب از ما انتظار دارند، متفاوت است.

 

* مصاحبه با فارس، 4/8/1389

 

تگ های مطلب :
دسته بندی : عمومی
به اشتراک بگذارید : | | |