شما اینجا هستید   |

    عمومی : نداشتن هدف واحد؛ مانع بينش جهاني | سخنرانی در جمع تشكل‌هاي مذهبي بوشهر

ما در جهان فرصت‌هاي زيادي داريم كه به آنها توجهي نمي‌كنيم و حتي اطلاع خوبي نسبت به آنها كسب نكرده‌ايم.

اكنون نگاه اكثريت مردم ما به جهان يك نگاه تهديد آميز است و فكر مي‌كنيم آنها فقط با ما در حال دشمني هستند ولي وقتي به نسل قديم برمي‌گرديم مي‌بينيم كه آنان با نگاه جهاني توانسته‌اند رويكرد و آرمان‌هاي خود را محقق كنند، مانند شهيد چمران كه ميدان مسئوليت خود را ميدان جهاني مي‌ديد و مي‌گفت ما به دنيا مي‌آييم و از دنيا مي‌رويم و مكان اصلا مهم نيست.
كساني كه مي‌خواهند كار فرهنگي كنند و در كار خود موفق باشند بايد چهار مؤلفه را در كار خود در نظر بگيرند.
يكي از چهار مولفه همين نگاه جهاني است كه وقتي آرمان بلندي داشته باشيم اما بينش و هدف كمي در نظر بگيريم به عقب برمي‌گرديم.
اكنون كارهايي كه مانع بينش جهاني ما مي‌شود حسادت، درگيري‌هاي درون خودي و نداشتن هدف واحد است كه نمي‌توانيم رشد كافي كنيم.
دومين مولفه‌اي كه مي‌تواند در جبهه جنگ نرم به ما كمك كند نگاه تاريخي است، تاريخ ما برگرفته از الگوها و عبرت‌ها از زمان حضرت آدم تا حال بوده است.
تاكنون توجه ويژه‌اي به گذشته و به مسيري كه جهان و ملت ما تاكنون گذرانده‌اند و حتي حفظ داشته‌هاي تاريخي كه با هزينه‌هاي زيادي به دست آمده، نشده است.
حتي مقام معظم رهبري چند‌ بار فرمودند يكي از ويژگي‌ها و بركات كار فرهنگي اين است كه با استفاده از تاريخ و هزينه‌هايي كه انجام شده آنها را به فرصت تبديل كنيم.
ملتي كه اين همه تجربيات فرهنگي در تاريخ خود مي‌بيند چه‌قدر بايد كار فرهنگي انجام دهد و تاكنون چه مقدار كار فرهنگي انجام شده است تا تاريخ خود را حفظ كنيم و در اين زمينه چه فرصت‌هايي به دست آورده‌ايم و به جهش خود در جهان اضافه كرده‌ايم.
اگر ما تجربه فتنه‌هاي سال‌هاي 57 تا 60 را واكاوي و بررسي دقيق مي‌كرديم و در ارتباط با آنها كار فرهنگي انجام مي‌گرفت به نظر من فتنه سال قبل خيلي راحت جمع مي‌شد.
اگر بتوانيم از تجربه فتنه سال گذشته به خوبي استفاده كرده و با كار فرهنگي و به زبان‌هاي مختلف آن را بازآفريني كنيم به خوبي مي‌توانيم از به وجود آمدن فتنه‌هاي آينده جلوگيري كنيم.
در مولفه سوم بايد نگاهي جبهه‌اي داشت، يعني به صورت شبكه‌اي و زنجيره‌اي باشيم و به اين موضوع اكتفا نكنيم كه چون سنگرهاي خوبي داريم در امانيم يا چون بهترين تيراندازها داريم قطعا پيروزيم اما اگر رابطه برقرار نشده و قطع شود، شكست مي‌خوريم.
ما امروز در كشور سنگرهاي فرهنگي خوب و زيادي داريم ولي دليل اينكه درست ارتباط برقرار نمي‌كنيم اين است كه دوستانمان را خوب نمي‌شناسيم.
ما در حوزه توليد فرهنگي خيلي عقب هستيم و بايد برخي فيلم‌ها، كتب و كارهاي فرهنگي ديگري منتشر شود، سؤال اين است كه كارهاي فرهنگي كه تاكنون انجام گرفته آيا فايده يا اثري داشته‌اند و چه‌قدر به دست مخاطبان رسيده است.
مولفه چهارم مولفه نگاه مراقبه‌اي است، يعني يك عنصر فرهنگي با شناخت مباني همراه جامعه و وضعيت سياسي و اجتماعي خودش را رصد و ارزيابي كند و مراقب حوزه فردي و اجتماعي باشد و اگر مراقبه از دست برود يعني تمام چيزها از دست رفته است.

 

* سخنرانی در نشست با سمن‌ها و تشكل‌هاي مذهبي بوشهر، چهارشنبه شب، 89/10/15

تگ های مطلب :
دسته بندی : عمومی
به اشتراک بگذارید : | | |