سیره ائمه علیهم السلام در تعامل با هنرمندان
۸ مرداد, ۱۳۹۸ | دسته‌بندی شده در صوت و تصویر

قرآن می‌گوید: لَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اللَّهِ أُسوَةٌ حَسَنَةٌ، پیامبر باید اسوه‌ی ما باشد.
ببینید پیامبر که رسول خدا و گل سرسبد آفرینش بود از ابزار های هنری که در آن دوره وجود داشته چگونه استفاده می‌کردند.
امیرالمومنین امیر بیان است، اما امیرالمومنین در این تراز از معنویت و معرفت و زیبایی سخن، خودش را مستغنی از هنرمندان نمی‌داند
اینها اولیای خدا و اسوه های ما هستند، که در جنگ نرم کلی راهکار و راهبرد ارائه داده‌اند.
نمی شود بگوییم ما گرفتار تهاجم فرهنگی هستیم، درگیر جنگ فرهنگی و جنگ نرم هستیم اما از سیره و رفتار ائمه علیهم السلام درس نگیریم.

فرستادن یک دیدگاه