تلاقی آرمانگرایی و محافظه کاری عامل توقیف سوره بود | مصاحبه با شبکه خبر دانشجو
۲۵ اسفند, ۱۳۸۵ | دسته‌بندی شده در توقیف سوره, مصــــــــــاحبه

وحید جلیلی با اشاره به این موضوع گفت: آقای حسن بنیانیان، مدیر مسئول نشریه، ابتدا اعلام کرد که سوره را توقیف می کنم و مشکلی با تحریریه ندارم، این در حالی بود که یکی از مدیران ایشان طی مصاحبه ای اعلام کرد که قصد اصلاح هیئت تحریریه را داشته و قصد متوقف کردن سوره را نداریم.

سردبیر نشریه «سوره»، با بیان این که آقایان انتظار این موج مخالفت ها را با توقیف نشریه نداشتند، تصریح کرد: پس از این که خبر توقیف نشریه را منتشر کردیم و موجی از انتقادات از این توقیف مطرح شد، پیش بینی آقایانی که در توقیف این نشریه دخالت داشتند اشتباه از آب درآمد، زیرا نشریه سوره در میان مدیران، حامی خاصی نداشت و حتی عده ای از تعطیلی سوره خوشحال می شدند و از طرفی «سوره» در بین تریبون های رسانه ای نیز جای خاصی برای حمایت نداشت.

وی با بیان این که توقیف «سوره» یک جریان است، اظهار داشت: توقیف سوره یک مورد خاص نیست بلکه تلاقی دو جریان آرمانگرایی و محافظه کاری است، و ما از این جهت که نتوانستیم در این فضا ادامه کار بدهیم از توقیف نشریه خوشحال هستیم.

جلیلی با تاکید بر این که در تلاقی آرمانگرایی و محافظه کاری،سعی هر طرف بر استفاده از ابزارهای خود برای نیل به اهدافش بود، خاطرنشان کرد: اما جریان محافظه کار برای رسیدن به اهدافش به زور متوسل شد و این در حالی بود که آرمانگرایان بیشتر با تبیین و اعتراض و انتقاد به عرصه آمدند و قدرت آرمانگرایان فقط مخاطبان «سوره» بود.

وی با بیان این که پیش بینی نمی کردند که چنین موجی از سوی جبهه فرهنگی انقلاب راه بیافتد، تصریح کرد: در نوع حکمی که برای توقیف داده بودند مشخص بود که چنین پیش بینی نمی‌شد و پس از این واکنش ها تلاش کردند آبروی از دست رفته خود را بازیابند.

جلیلی در خصوص افرادی که برای شورای راهبردی نشریه «سوره» انتخاب شده اند، گفت: زمانی که پیشنهاد شورای راهبردی را دادم، از چندین نفر برای این کار اسم بردم و این حاصل تعامل با نخبگان بود. و متعاقب این پیشنهاد جلساتی شکل گرفت و در مورد افرادی مانند دکتر ابراهیم فیاض، کمری، محمد حسین نیرومند، علی محمد مودب و … که پیشنهاد شده بودند صحبت به میان آمد که پس از مخالفت ها، مورد موافقت آقای بنیانیان قرار گرفت.

وی در مورد افرادی که هم اکنون برای شورای راهبردی «سوره» انتخاب شده اند، خاطرنشان کرد: همگی افراد خوبی هستند و ما پیش از این نیز با آن ها تعامل داشتیم، اما تشکیل دبیرخانه و شورا و … در این شورای راهبردی در مجله ای که حقوق تمام پرسنلش در مجموع به ۵۰۰ هزار تومان در ماه نمی رسد، نشان از دستپاچگی است که می خواهند اشتباه بزرگ خود را بپوشانند.

جلیلی خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که در این شورا هستند، در تماس با ما گفتند که از موضوع اطلاع نداشته اند و از آن ها استفاده ابزاری شده است. سردبیر نشریه «سوره» با اشاره به بیانیه‌هایی که در حمایت از «سوره» صادر شده است، تصریح کرد: بیانیه هایی که صادر شده نشان از تنوع جالب در طرفداران سوره دارد و خودمان نیز توقع این حمایت را نداشتیم و دیدیم که در «سوره» به جاهایی که فکر نمی کردیم دست پیدا کرده ایم. وی در پایان با بیان اینکه آقای بنیانیان، یاس آور بودن «سوره» را بهانه توقیف قرار داده است، تاکید کرد: این در حالی است که اکثر مخاطبان بیان می دارند که «سوره» در آن ها امید و شور ایجاد کرده است.

فرستادن یک دیدگاه