اخراجی ها ۲ و نشانه شناسی انقلاب | مقاله راه ۹+۳۰
۷ اسفند, ۱۳۸۷ | دسته‌بندی شده در مقــــالات "راه"

 

مظهر انصاف، فرهیختگی و مروت مدیران جشنواره بیست و هفتم(بهترین جشنواره طول تاریخ به قول وزیر ارشاد محترم)

صندلی خالی، چهره به چهره، میزاک، موش، امشب شب مهتابه، شبانه روز و… “ فیلم “ هستند و شایسته سودای سیمرغ در سرداشتن و اخراجی ها و یک وجب آسمان “ چیز “ هستند. جیز! هستند. و با حضورشان در عرصه سیمرغ فخامت و فاخریت سینمای ایران را ملوث خواهند کرد. زهازه! مرحبا! حبذا! به این احترام به شعور مخاطب!

اخراجی ها۲ از اخراجی ها۱ پایین تر می نشیند( و امیدوارم از۳ هم پایین تر بنشیند که سال آینده بقول کارگردانش در بخش جدید فیلم های اول و دوم و سوم! شاهدش خواهیم بود)

اگرچه برخی فصولش خیلی خوب از کار درآمده و برخی پلان هاش دریادها ماندگار خواهد شد. اما یک در یک کلام خالص تر بود و راحت تر از دو. مهم ترین امتیاز اخراجی ها۲ مثل یک حضور سرشار نشانه شناسی انقلاب اسلامی در آن است. عمده فیلم های امسال، مثل پارسال و سالهای قبل از آن و مثل اکثر فیلم های تلوزیون از نشانه های انقلاب اسلامی و جامعه پس از انقلاب خالی است. کلیدواژه های جامعه برآمده از انقلاب اسلامی در آن نیست. حضور ملموس نشانه های انقلاب در زندگی واقعی جامعه ایران در فضای هنر از جمله سینما انکار شده است. به این ماجرا بعدا جداگانه و مفصل خواهیم پرداخت.

 

* مقاله نشریه راه، شماره ۹+۳۰

فرستادن یک دیدگاه