شما اینجا هستید   |

    برچسب: راه

برچسب زده شده با : راه

ستادهای چاق و صف‌های قبراق
1398-09-19
سرمقاله نشریه راه 64

نگاهی به الف‌بای مدیریت فرهنگی و کاروانی که می‌گذرد از کوه  نگاهی به الف‌بای مدیریت فرهنگی و کاروانی که می‌گذرد از کوه الف. حجم فعالیت‌های دشمنان داخلی و خارجی انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگ بسیار زیاد و مؤثر است. ب. کار در حوزه فرهنگ اصالتاً پیچیدگی‌ها و دشواری‌های منحصربه‌فردی دارد که قابل مقایسه با دیگر […]