بعد التحریر | سوره ۲۳
۵ بهمن, ۱۳۸۴ | دسته‌بندی شده در بعدالتحریر
*

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

*
می گویند؛ دوستان می گویند:
” چرا این قدر ایده آلیست هستید؟
صبر ندارید چرا؟ کار فرهنگی زمان می طلبد.
این پرتوقعی ها بچه حزب اللهی ها را بدنام می کند.
چقدر ادعا؟ چقدر توقع؟ ….”

*
می گویند؛ دوستان می گویند:
” چرا افراط؟ چرا عصبانیت؟ چرا این لحن تند؟
باور کنید این حرف ها را آرام تر هم می شود زد.
در یک فضای منطقی راحت تر می شود به تفاهم رسید.”

*
می گویند؛ دوستان می گویند:
” نقد خوب است ولی با مبانی علمی، نقد باید منطق داشته باشد. نقد باید علمی باشد.
باید کارشناسی شده باشد. یادتان نرود راهبرد ما این است: نقد علمی ! “

*
می گویند؛ دوستان می گویند:
” حرف زدن آسان است. کار سخت است.
مدیریت سخت است. کار پیچیده است.
به این سادگی ها نیست.”

*
می گویند؛ دوستان می گویند:
” این حرف ها که جایش توی بعدالتحریر نیست.
جلسه بگذارید صحبت کنیم. خیلی بحث ها را می شود خودمانی تر حل کرد. “

*
و می شنویم. و نگاه می کنیم. و تامل می کنیم. و به یاد می آوریم.
و از یاد می بریم. و باز می شنویم. و نگاه می کنیم. و تامل می کنیم.
و به یاد می آوریم. و از یاد می بریم. و باز می شنویم. و نگاه می کنیم.
و تامل می کنیم. و به یاد می آوریم. و از یاد می بریم. و باز می شنویم. و نگاه می کنیم. و نگاه می کنیم.
و نگاه می کنیم. و نگاه می کنیم.

٭٭٭

دنیا تکانی خورده است.
مسلمان ها جانی گرفته‌اند. اگر دولت های مزدور و روشن‌فکرهای غرب‌زدة واداده بگذارند اتفاقاتی خواهد افتاد.
و چرا معطل «اگر»ها شویم؟
ان الله ی‍ُحب‌ُ الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کانهم بنیان مرصوص.

*
و البته درست قبل از همین آیه فرموده است:
یا ایها الذین امنوا لم تقولون ما لاتفعلون.
*
پیش‌درآمد آن «صف» و جبهة زنجیره‌ای فولادین کم کردن فاصلة قول و عمل است.
*
و البته هر کس از خود باید شروع کند.
*
و البته هیچ کس در خود نباید تمام کند.
*
آن که به فکر اصلاح دیگران نیست در این جبهه نیست.
*
و آن که بیش از اصلاح خود به فکر اصلاح دیگران است هم.

٭٭٭

*
سوره به بیست و سومین شماره در دورة جدید رسیده است.
و کم‌کم دارد «می‌رسد».
بسیاری تریبون های فرهنگی و مطبوعاتی انقلاب در چنین مرحله‌ای‌ـ که دیگر بایکوت و بی‌اعتنایی مثمر ثمر نبوده ـ مشمول تیرهای اتهام و کین دوستان نادان یا دشمنان دانا شده‌اند و فرو افتاده‌اند.
سر خم می سلامت شکند اگر سبویی
بسیار راه های نرفته پیش روست و کارهای نکرده و این علاوه می‌شود بر ده ها مصاحبه و مقاله و گزارش و میزگرد و … که هنوز معطل انتشارند.
این را نوشتم که دوستانی که دل با سوره دارند مطمئن شوند به حرارت تحریریه‌ای که از خاکسترش هم ققنوس بر خواهد خاست.

*
متشکریم از دوستانی که نظر می‌دهند. نقد می‌کنند. پیشنهاد پیش می‌نهند. خدا قوت می‌گویند. پند می‌دهند. خرده می‌گیرند. پژواک می‌نویسند.

*
سوره فقط یک حلقه است.

و قرار است یک سنگ نشانی باشد که ره گم نشود.
جبهه فرهنگی انقلاب به صدها سوره و امثال سوره نیازمند است و بگو هزارها.
کار باید کرد و این تکلیف همه است.

*
سرمقاله این شماره حرف های تکراری زیاد دارد.
این تکرار را بدل از تذکار بگیرید.
اول؛ سرمقاله چیز دیگری بود که با مشورت دوستان ماند برای فرصتی دیگر.

*
بهار نزدیک است. حلال کنید و ببخشایید قصورها را و تقصیرها را و بخوانیم با هم جملاتی از آخرین سرمقاله سید شهیدان اهل قلم را:
بهاران، رازدار رستاخیز پس از مرگ است و قبرستان ها مزارعی هستند که در آنها بذر مردگان افشانده‌اند و جسم تا نمیرد کجا رستاخیز پذیرد؟
… با بهاران روزی نو می‌رسد و ما همچنان چشم به راه روزگاری نو

* بعد التحریر سوره، دوره چهارم، شماره ۲۳، بهمن ماه ۱۳۸۴

فرستادن یک دیدگاه